Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Průzkum pro organizátory KPZ

 

Vítejte v celosvětovém průzkumu komunitou podporovaného zemědělství!

 

Stáhněte si pdf verzi tohoto průzkumu

 

Všem KPZkám, ať jste kdekoli na světě...

Aktivisté a výzkumníci ze 40 různých zemí spojili své síly, aby zahájili celosvětový průzkum komunitou podporovaného zemědělství. Cílem je shromáždit a analyzovat údaje, které pak mohou být využity k podpoře rostoucího celosvětového hnutí KPZ tím, že:                                                          

  • Vytvoříme globální metriky tohoto úžasného hnutí proměňujícího svět.
  • Zmapujeme rozmanitost KPZ po celém světě.
  • Identifikujeme společné charakteristiky.   

Tento průzkum je šířen k co největšímu počtu KPZ po celém světě prostřednictvím mezinárodní sítě URGENCI, která sdružuje jednotlivé KPZ iniciativy i jejich národní sítě v jednotlivých státech.

Hnutí KPZ je stále více uznáváno jako model, který pomáhá napravit nefunkční potravinový systém a podporuje globální přechod k agroekologii. Abychom mohli KPZ rozvíjet, musíme mu porozumět. Musíme také znát sami sebe, své silné a slabé stránky a musíme mít k dispozici údaje, které naše argumenty podpoří.

Abychom se od sebe navzájem učili a inspirovali se, abychom mohli dále růst a abychom ostatním aktérům a institucím poskytli ucelený obraz o KPZ hnutí, potřebujeme tento průzkum a relevantní data. Vaše zkušenosti jsou nesmírně cenné. Věnujte prosím 15 až 20 minut vyplnění tohoto dotazníku o vaší iniciativě KPZ.

Upozornění: Uvědomujeme si, že na celém světě existuje celá řada různých modelů KPZ. Například ve Velké Británii a Severní Americe je většina KPZ vázána na jednu farmu. V jiných zemích, například ve Francii, je však běžné, že několik vzájemně spolupracujících farem produkuje potraviny pro jednu odběratelskou KPZ skupinu. (což nazýváme "KPZ multi-farma"). Odpovídejte na otázky, jak nejlépe dokážete vzhledem k vašemu kontextu.

Důležité upozornění! Všechny odpovědi a osobní údaje budou ve výstupech výzkumu anonymní a důvěrné. Ke konci průzkumu budete mít možnost sdělit své kontaktní údaje. Můžete se rozhodnout je nesdílet. V případě, že se rozhodnete poskytnout své kontaktní údaje, pak pouze souhlasíte s tím, že mohou být použity pro další výzkum výzkumné skupiny KPZ URGENCI a to pouze pro výzkumné účely. Budou uloženy na počítačích zabezpečených heslem. V žádném případě nebudou zveřejněny ani použity k jiným účelům.

Průzkum obsahuje 43 otázek.