U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Enquête voor CSA-organisatoren

 

Welkom bij de eerste wereldwijde enquête over CSAs/ gemeenschapslandbouw!

 

Aan alle CSA's, overal ter wereld...

Voedselproducenten, leden en onderzoekers uit 40 verschillende landen hebben hun krachten gebundeld en lanceren de eerste wereldwijde CSA enquête. Het doel van de enquête is het verzamelen en analyseren van gegevens, die vervolgens kunnen worden gebruikt om de groeiende wereldwijde CSA-beweging te ondersteunen door:

  • a) Wereldwijde statistische informatie over deze bewging te verzamelen;

  • b) De diversiteit van CSA's over de hele wereld in kaart te brengen ;

  • c) De gemeenschappelijke kenmerken  van CSA's te identificeren.


Deze enquête wordt naar zoveel mogelijk CSA's over de hele wereld verzonden, via het wereldwijde netwerk van URGENCI.


De CSA-beweging wordt steeds meer erkend als een model, dat kan helpen het huidige kapotte voedselsysteem te repareren en een wereldwijde overgang naar agro-ecologie te ondersteunen. Om deze beweging verder uit te bouwen, moeten we haar eerst goed definiëren. Wij moeten onszelf leren kennen: zoals onze sterke en zwakke punten.

 

En daarvoor hebben we gegevens nodig. Ook om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, om te blijven groeien en om een coherent, goed onderbouwd beeld van onze beweging te geven aan andere actoren en instellingen, hebben we dit onderzoek nodig. Jouw ervaring is van grote waarde. Het invullen van de vragenlijst voor jouw CSA duurt 15 tot 20 minuten.

Let op: we erkennen dat er over de hele wereld een grote verscheidenheid aan CSA-modellen bestaat. In Nederland, Groot-Brittannië en Noord-Amerika zijn de meeste CSA's individuele boerderijen/ tuinderijen. Ze kunnen af en toe producten kopen van andere boerderijen, maar het grootste deel van de producten, die met de leden wordt gedeeld, wordt op één boerderij geproduceerd. In andere landen, zoals Frankrijk, is het meest gebruikelijke model dat verschillende complementaire boerderijen voedsel produceren voor een enkele CSA-groep (wat we "multi-farm CSA" noemen).

Belangrijke opmerking:  Alle antwoorden en persoonlijke informatie zijn anoniem en worden vertrouwelijk behandeld. Tegen het einde van het onderzoek krijg je de mogelijkheid om je contactgegevens te delen. Je kunt ervoor kiezen deze niet te delen. Als je ervoor kiest je contactgegevens aan ons door te geven, stem je er alleen mee in dat ze door de onderzoeksgroep CSA van URGENCI voor verder onderzoek worden gebruikt. Deze gegevens zullen worden opgeslagen op met een wachtwoord beveiligde computers. Je persoonlijke gegevens zullen in geen geval openbaar worden gemaakt of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Er zijn 43 vragen in deze enquête.