Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Průzkum pro členy KPZ

Milí členové*ky KPZ!

Vítejte v celosvětovém průzkumu komunitou podporovaného zemědělství!

Aktivisté, lidé z KPZ praxe a výzkumníci ze 40 různých zemí spojili své síly, aby zorganizovali celosvětový průzkum komunitou podporovaného zemědělství. Cílem je shromáždit a analyzovat údaje, které pak mohou být využity k podpoře rostoucího hnutí KPZ tím, že:                                                          

  • Vytvoříme globální metriky tohoto úžasného hnutí proměňujícího svět.
  • Zmapujeme rozmanitost KPZ po celém světě.
  • Identifikujeme společné charakteristiky.   

KPZ definujeme takto:
"KPZ je přímé partnerství mezi skupinou spotřebitelů a jedním nebo několika zemědělci, v jehož rámci jsou rizika, odpovědnost a výnosy zemědělského hospodaření sdíleny na základě vzájemné dohody. Cílem KPZ, které zpravidla fungují v lokálním měřítku, je poskytovat kvalitní potraviny vyrobené agroekologickým způsobem".

Tento průzkum je šířen mezi co největší počet KPZ po celém světě prostřednictvím lokálních, regionálních, národních i mezinárodních sítí.

Hnutí KPZ je stále více uznáváno jako model, který pomáhá napravit nefunkční potravinový systém a podporuje globální přechod k agroekologii. Abychom mohli KPZ rozvíjet, musíme mu porozumět. Musíme také znát sami sebe, své silné a slabé stránky, a musíme mít k dispozici údaje, které naše argumenty podpoří.

Abychom se od sebe navzájem učili a inspirovali se, abychom mohli dále růst a abychom ostatním aktérům a institucím poskytli ucelený obraz o našem hnutí, potřebujeme tento průzkum. Vaše zkušenosti jsou cenné. Věnujte prosím 5 až 10 minut vyplnění tohoto dotazníku o vašem vztahu ke KPZ a o vaší komunitě.

Tento průzkum doplňuje online průzkum pro koordinátory KPZ https://questionnaires.urgenci.net/index.php/324112?lang=en

Důležité upozornění:

Veškeré odpovědi a osobní údaje budou ve výstupech výzkumu považovány za důvěrné. Ke konci průzkumu budete mít možnost sdělit své kontaktní údaje. Můžete se ale rozhodnout je nesdílet. V případě, že se rozhodnete své kontaktní údaje poskytnout, souhlasíte pak s tím, že mohou být použity výzkumnou skupinou URGENCI pouze pro účely dalšího výzkumu. Tyto údaje budou uloženy na počítačích zabezpečených heslem. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě zveřejněny ani použity k jiným účelům.

Průzkum obsahuje 34 otázek.