U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Enquête voor CSA-leden/ oogstgenoten

Welkom bij de eerste wereldwijde enquête van URGENCI over CSAs/ gemeenschapslandbouw!

CSA activisten (boeren en leden) en onderzoekers uit 40 verschillende landen hebben hun krachten gebundeld en lanceren de eerste wereldwijde CSA enquête. Het doel van de enquête is het verzamelen en analyseren van gegevens, die vervolgens kunnen worden gebruikt om de groeiende wereldwijde CSA-beweging te ondersteunen door:

  • a) Wereldwijde statistische informatie over deze beweging te verzamelen;
  • b) De diversiteit van CSA's over de hele wereld in kaart te brengen ;
  • c) De gemeenschappelijke kenmerken van CSA's te identificeren.

We definieren 'CSA' als volgt: "CSA is een directe partnerschap tussen een groep consumenten en een of meer producenten waarbij de risico's, verantwoordelijkheden en beloningen van landbouwactiviteiten worden gedeeld, via formele of informele langetermijnovereenkomsten. Over het algemeen opereren ze op kleine schaal, en zijn ze gericht op het leveren van kwaliteitsvoedsel dat op agro-ecologische wijze is geproduceerd".

Deze enquête wordt via Urgenci's wereldwijde netwerk van CSA's naar zoveel mogelijk CSA's en CSA-leden over de hele wereld gestuurd. De CSA-beweging wordt steeds meer erkend als een model dat kan helpen het kapotte voedselsysteem te repareren en een wereldwijde overgang naar agro-ecologie te ondersteunen. Om deze beweging verder uit te bouwen, moeten we haar eerst goed definiëren. Wij moeten onszelf kennen: onze sterke en onze zwakke punten. En daarvoor hebben we gegevens nodig. Ook om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, om te blijven groeien en om een coherent, goed onderbouwd beeld van onze beweging te geven aan andere actoren en instellingen, hebben we dit onderzoek nodig. Jouw ervaring is van grote waarde.

Neem 5 tot 10 minuten de tijd om deze vragenlijst over jouw CSA in te vullen. Deze enquête is een aanvulling op de online enquête voor CSA-organisatoren: https://questionnaires.urgenci.net/index.php/324112?lang=nl

Belangrijke mededeling! Alle antwoorden en persoonlijke informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld in de onderzoeksresultaten. Tegen het einde van de enquête krijg je de mogelijkheid om je contactgegevens te delen. Je kunt ervoor kiezen om ze niet te delen. Als je ervoor kiest om ons je contactgegevens te geven, ga je ermee akkoord dat deze door de CSA-onderzoeksgroep van URGENCI -alleen voor verdere onderzoeksdoeleinden- kunnen worden gebruikt.

Deze gegevens worden opgeslagen op met een wachtwoord beveiligde computers. Je persoonlijke gegevens zullen in geen geval openbaar worden gemaakt of voor enig ander doel worden gebruikt.

Er zijn 34 vragen in deze enquête.